За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

С множество прояви бе отбелязана Европейската нощ на прилепите в град Русе

IMG_5926На 21 октомври 2013 г., със съвместни прояви на Българското дружество на защита на птиците, РИОСВ-Русе, спелео клуб „Приста” и Сдружение „Култура и енергия” се отбеляза за седемнадесети път „Европейска нощ на прилепите 2013 г.” в град Русе. Проявите са част от националната кампания в големите градове на страната, осъществена по проект на СНЦ „Зелени Балкани” с финансовата подкрепа на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.

В информационния център на РИОСВ-Русе гостуваха възпитаници и учители от Първо частно СОУ „Леонардо да Винчи” в града. Пред любопитната аудорията бяха представени подробности от живота на загадъчните бозайници. Учениците показаха познания и непредубеденост към предразсъдъците и митовете, които битуват след възрастните за прилепите. Във втората част от образователно-приложните занятия, учениците от начален курс аранжираха прилепи, използвайки техниката „декупаж”, а тези от основния курс разработиха авторски дизайн за текстилни торбички.

IMG_5811Съвместен екип от Сдружение „Култура и енергия” и РИОСВ-Русе подготви представи пред гостите четвъртия си „Community Art-проект” „Познай, кой ще дойде за вечеря?”. Идеята е чрез средствата на изкуството да бъдат популяризирани не само прилепите като защитени видове, но и местообитанията им и усилията, които се полагат за тяхното опазване.

Завършващ етап в отбелязване на нощта на прилепите бе демонстрация на спелеологична техника за изследване на прилепи, показана от доброволци и спелеолози на пещерен клуб „Приста” – гр. Русе на крайбрежната алея на града.

 

 

IMG_6107

В България има много голямо видово разнообразие на прилепи. От обитаващите Европа 35 вида, 33 се срещат у нас. Това се дължи на преходното ни географско разположение, мозайката от разнообразни местообитания, наличието на непокътнати кътчета дива природа, множеството пещери и екстензивното земеделие в планинските и полупланинските райони.

Последно променена в Вторник, 22 Октомври 2013 10:27
Оценете
(0 гласа)

Галерия