За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Екип на РИОСВ-Русе се срещна с кметове, архитекти и еколози на общини от територията на Област Разград

На 24 октомври 2013 година в зала на Община Разград, екип на РИОСВ-Русе осъществи втората планирана среща с кметове на общини и кметства, главни архитекти и еколози от територията на област Разград. Обсъдени бяха прилагането на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Експертите на РИОСВ-Русе напомниха на аудиторията ангажиментите им по изготвяне на Общи устройствени планове (ОУП) на населените места. На този етап действащ ОУП има само община Разград, а задание за изготвяне на план е внесла община Цар Калоян. Главният архитект на община Разград изиска от РИОСВ-Русе тълкуване на специализираното законодателство по отношение на съгласувателните процедури по Закона за устройство на територията за инвестиционни предложения в рамките на регулацията на населените места.

По време на работната среща на кметовете са разяснени задълженията и приоритетите по прилагането на Закона за управление на отпадъците. Към настоящия момент по писма от районните прокуратури в Разград и Кубрат се извършват проверки за чистота на населените места. Експертите на РИОСВ-Русе дават предписания за почистването на замърсените терени преди настъпването на зимата. Общинските кметове споделиха проблемите, с които се сблъскват по отношение на дейностите с отпадъци. Освен липсата на терени за депониране на строителни отпадъци те споделиха и трудности със системите за разделно събиране, поради отказа на организациите на оползотворяване на отпадъци от опаковки да сключват договори за по-малките населени места.

Среща в същия формат, с кметовете, архитекти и еколози от област Русе ще се състои и на 31 октомври 2013 г. в Информационния център на РИОСВ-Русе.

Оценете
(0 гласа)

Галерия