За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съставен е акт на физическо лице от Разград за нерегистрирани защитени видове птици

imagesЕксперти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на физическо лице от град Разград, занимаващо се с търговия и размножаване на видове, включени в Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и подлежащи на регистрация по реда на чл. 91 от * Закона на биологичното разнообразие (ЗБР).

Нарушението е констатирано след подаване на заявление за регистрация от страна на лицето през октомври за придобити през април тази година екземпляри от вида сенегалски папагал (Poicephalus senegalus). Съгласно изискванията на ЗБР собствениците на защитени видове по горецитираните нормативи трябва да ги регистрират 15 дни от придобиването на екземпляра или 40 дни от получаване на поколение от видове.

За това нарушение Законът за биологичното разнообразие предвижда глоба в размер от 50 до 2000 лева.

 

* Закон на биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ... бр. 66/2013 г.)

 

Оценете
(0 гласа)

Галерия