За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

В края на 2013 година изтича срокът за регистрация на диви животни в РИОСВ-Русе

 До 31 декември 2013 година собствениците на  диви животни, които притежават белези на дивата форма могат да ги регистрират безплатно в съответната РИОСВ. Изискването на регистрация е съгласно Закона за защита на животните, в сила от ноември 2011 г. 

За извършване на регистрацията, собственикът следва да подаде следните документи: заявление по образец; документ, указващ произхода на екземпляра (декларация, протокол, договор за покупка, дарителски договор, фактура, регистрационна карта и др.); информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката - микрочип, пръстен, снимки на екземпляра, татуировка, марка и др. Списъкът на животните, подлежащи на регистрация е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/39-bioraznoobrazie.html.

На регистрация не подлежат питомните животни, които са: породи, целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли; домашни и селскостопански животни; селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.; селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички.

За установените нарушения на *Закона за защита на животните притежателите на диви животни подлежат на санкция, съгласно Глава Седма от закона.

Нарушителите се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 3000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

* Закон за защита на животните (ДВ. бр.13/2008 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.92/2011 г.)

Последно променена в Петък, 06 Декември 2013 12:47
Оценете
(0 гласа)

Галерия