За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съставен е акт на фирма за липса на документи за трансграничен превоз на отпадъци

 

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на юридическо лице от град Русе за установено нарушение на Закона за управление на отпадъците и Регламент 1013/2006 на Съвета на ЕС за трансграничен превоз на отпадъци.

Сигналът за задържано транспортно средство, превозващо текстилни отпадъци е подаден от служители на „Митница–Русе”. Експерти на РИОСВ-Русе са извършили проверка на място, при която са констатирали липса на изискващите се документи – нотификация и писмено съгласие, които се издават от Министерство на околната среда и водите.

Текстилните отпадъци са на отговорно пазене в складови помещения на фирмата-нарушител до издаването на наказателно постановление и заповед от страна на РИОСВ-Русе за последващото им третиране.

За това нарушение ЗУО предвижда имуществена санкция в размер от 10 000 до 25 000 лева.

Оценете
(0 гласа)

Галерия