За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Днес продължават занятията по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари

Picture_249На 6 февруари 2014 г. продължават инициативите на РИОСВ-Русе за отбелязване на Световния ден на влажните зони. От 13.30 часа в Информационния център ще гостуват възпитаници на ОУ „Отец Паисий” за представяне на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици през 2014 г., а от 14.15 ч.-ученици от ОУ „Любен Каравелов” за „Арт-работилничка”.

Подобни занятия се проведоха вчера с възпитаници на СОУ „Васил Левски” и ОУ „Христо Смирненски” кв. „Долапите” гр. Русе. Инициативите се провеждат с участието на експертите по биологично разнообразие на инспекцията, регионалния координатор на БЗДП за град Русе Християна Стомонякова и ръководителите на клубовете по проект „Успех-да направим училището привлекателно за младите хора” в учебните заведения.

Наред с инициативите за деца, РИОСВ-Русе подготви и отпечата брошура за влажните зони на контролираната територия и организира конкурс за изработка на е-картички.

Световният ден на влажните зони тази година се провежда в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Оценете
(0 гласа)

Галерия