За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

45 обекта са проверили екоекспертите в Русе през декември миналата година

Експертите на РИОСВ - Русе извършиха 52 контролни проверки на 45 обекта през декември миналата година. От тях 16 са планови, а 36 -  извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 18 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 8 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). 3 от тях са на физически лица, извършвали неразрешени дейности в ПР „Сребърна“, 4 - на юрдически лица по Закона за чистотата на атмосферния въздух и 1 - на земеделска кооперация, допуснала превишения на нивата на шум в нарушение на Закона за защита от шума в околната среда. През декември не са издавани наказателни постановления.

Общо събраната сума от РИОСВ - Русе по наложени глоби и санкции е 21 350 лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) е 10 618, 97 лв. От получените суми през ноември и до 12.12.2019 г. включително на общините през декември са преведени 18 340, 27 лв., като най-голяма сума е получила община Разград в размер на 9785, 60 лв.

Пълният текст на месечната справка за декември е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Русе на адрес:http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

Оценете
(0 гласа)

Галерия