За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Установени са нарушители в резервата „Сребърна“

При съвместна акция със служители на РИОСВ-Русе и РУ на МВР –гр. Силистра са установени три лица, извършващи любителски риболов на територията на поддържан резерват „Сребърна“.

Нарушението е констатирано на 25 септември. В ранните часове на деня охраната на резервата е забелязала необичайно движение в района на местността „Камъка“, в акваторията на езерото Сребърна. Потърсено е съдействие от органите на реда. Лицата са извършвали риболов с въдици в тръстиковите площи, в близост до източния бряг, където подобна дейност не е разрешена. Служителите на РИОСВ-Русе и МВР са се придвижили с лодка до мястото, а останалите участници в акцията са били до брега. 

Нарушителите са инструктирани да излязат на сушата, където са им съставени актове за установяване на административни нарушения на Закона за защитените територии. Иззети са им въдиците и уловената риба, която е освободена във водите на езерото Сребърна.

В резервата е разрешено извършването на любителски риболов само на определените за целта места, които са регламентирани в Плана за управление на защитената територия. Всички те се намират по западната граница на резервата. Риболовът извън тези места представлява нарушение и се санкционира с индивидуални глоби.

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия