За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Локално огнище се наблюдава на територията на Румъния

От обедните часове на 6 октомври се наблюдава наличие на дим на територията на съседна Р Румъния, западно от град Гюргево. Вятърът е със северна посока, което  за момента не предполага пренос на димните газове към град Русе. По данни на Автоматичната измервателна станция „Възраждане“ към ИАОС до настоящия момент не са регистрирани повишения на нивата на фините прахови частици и азотните оксиди.

        

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия