За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Проверен е сигнал за цветни води в река Русенски Лом

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха вчера извънредна проверка по сигнал за изтичане на оцветени води  в тъмносиньо, видимо мътни от колектор „Трети март“, в Западна промишлена зона (ЗПЗ).  Проверката е осъществена съвместно с  представител на „ВиК“ – Русе ООД-дружеството,  което стопанисва и експлоатира канализационната система в града.

Извършен е обход и са отваряни ревизионни шахти. В точка на заустване на отпадъчни води на оператор от ЗПЗ са установени оцветени води. Представител на „ВиК“ е взел водни проби, които ще се изпитват в тяхна лаборатория.

Дружеството, от което се предполага, че са изпуснати оцветените води, има сключен договор с ВиК оператора, в който са определени норми за качеството на отпадъчните води, които се заустват в канализацията.

Проверката на РИОСВ-Русе в Западна промишлена зона продължава. Предстои да се предприемат административно-наказателни мерки спрямо нарушителя. Материалите от проверката ще бъдат предадени на Окръжна прокуратура – Русе.

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия