За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 183 обекта през октомври

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 210 проверки на 183 обекта, от които 97 по план, а 113 – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 предписания  за отстраняване на констатираните пропуски. 

За установени административни нарушения на Закона за околната среда и специализираната нормативна уредба са съставени  4 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени  3 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 11 400 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 2 250 лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 95 134,62 лв. От тях 76 107 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.  

Акцент в работата през месец октомври са проверките по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, по изпълнение на предписания и извънредния контрол на площадки за съхранение и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през октомври е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost.

Последно променена в Понеделник, 09 Ноември 2020 12:31
Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия