За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съставен е акт на фирма за изтичане на оцветени води в канализацията на Русе

Акт за установяване на административно нарушение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е съставен на „Унипак-В“ ЕООД – Русе. Нарушението е констатирано при извънредна проверка в края на октомври по сигнал за изтичане на оцветени в тъмносиньо води от колектор „Трети март“, заустващ  в река Русенски Лом.

Проверката е осъществена съвместно с представители на „ВиК“ ООД – Русе, които са взели проби отпадъчни води от регламентираната точка на заустване, за да се прецени има ли отклонения в нормите, заложени в договора.

Нарушението на екологичното законодателство се изразява в това, че операторът е допуснал изпускане на непречистени (оцветени) води в градски колектор, с което не е спазено задължително предписание на екоинспекцията, дадено при предходна проверка. Тъй като наличното пречиствателно съоръжение не предполага достатъчно пречистване и обезцветяване на водите, дружеството „Унипак-В“ ЕООД е предприело затапване на изходящата канализационна връзка. Фактът, че в ревизионната шахта е установен отток на оцветени води доказва, че в канализацията са изпуснати непречистени води.

За това нарушение ЗООС предвижда санкция в размер от 2000 до 20 000 лв. На оператора е дадено предписание за незабавно преустановяване изпускането на непречиствени производствени отпадъчни води в канализацията на гр. Русе.  

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия