За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Дадени са 6 предписания сред проверката за замръсяване брега на река Дунав след Дунавска индустриална зона „Тегра“

На оператора „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД, извършващ дейност на територията на Дунавска индустриална зона „Тегра“ са дадени 6 предписания след извънредна проверка по сигнал от  началото  на седмицата. Проверката е извършена по повод постъпил сигнал от жител на град Мартен за замърсяване на брега на река Дунав с отпадъчни мазнини, при км 483. Предоставена е и проба маслена субстанция със светло-кафяв цвят.  

При проверката е извършен обход на бреговата ивица на р. Дунав, след района на индустриалната зона. Установено е минимално количество маслена субстанция с растителен произход, задържана от паднала дървесина във водата, с вероятен  източник  производствените дейности на „Олео протеин“ ЕООД и „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД. Отпадъчните води от тези две дружества и от „Екогалваник“ ЕООД заустват в общ колектор, собственост на фирма „ТМ Инфраструктура“, която не е ВиК оператор по смисъла на Закона за водите. В момента на проверката не е установено изтичане на отпадъчни води с наличие на растителни масла от точката на заустване. Производствената дейност на едното дружество е спряна поради технически причини, а на другото е с намален капацитет.

Вероятните причини за изтичането на мазните субстанции са две - натрупани стари отлагания в общия колектор, които при рязко колебание в нивата на реката (25-28 февруари) са попаднали в нея или разлив на растителни субстанции от пречиствателните съоръжения (каломаслоутаители) на площадката при извършени товаро-разтоварни дейности.  

На оператора са дадени предписания да извърши почистване на бреговата ивица, обследване на колектора, анализ на почистените субстанции, да се предприемат технически мерки за недопускане изтичането на маслени субстанции в общия колектор и др. Изискано е от дружеството да уведоми еконспекцията за предприетите мерки и да предостави изисканата с протокола информация.

Предстои последващ контрол за спазване на дадените предписания.

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия