За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 132 обекта от контролираната територия от началото на годината

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 146 проверки на 132 обекта от контролираната територия през първите два месеца на годината. От тях 49 са планови, а 97 бр. - извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 65 предписания за отстраняване на несъответствията с екологичното законодателство. 

За установени административни нарушения на рамковия Закон за опазване на околната среда и специализираното законодателство са съставени 12 акта. Директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев е издал 4 наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции на общ размер на 13 000 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе за глоби и имуществени санкции са 24 200 лв., а  по еднократни и текущи санкции– 25 437,97 лв.

Пълният текст на справката на контролната дейност през януари и февруари 2021 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия