За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата под мотото „Ценим водата“

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Темата през 2021 г. е „Ценим водата“ – тема, която поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за хората.

Световният ден отчита важността на водата и насочва вниманието към 2,2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб.

Кампанията цели да се покаже как правилното ползване на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени – за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.

Водата е незаменима част от нашето ежедневие – за семейния живот, за прехраната, за културата и благосъстоянието на околната ни среда. В семейството, училищата и работните места водата може да означава здраве, хигиена, достойнство и продуктивност. На културно значими, религиозни и духовни места водата олицетворява връзката със сътворението, общността и самия себе си. В природата водата означава мир, хармония и съхранение.

Посланията на деня са свързани с петте перспективи за опазване на този жизненоважен ресурс в полза на всички:

Да ценим водните ресурси – естествените водни ресурси и екосистемите;

Да ценим водната инфраструктура – съхранение, използване, снабдяване;

Да ценим водните услуги – питейната вода, санитарно-хигиенните условия и здравните услуги;

Да ценим водата и нейния принос към производството и социално-икономическата дейност – храни и селско стопанство, енергетика и индустрия, бизнес и заетост;

Да ценим социално-културните аспекти на водата – развлечение, култура и духовен живот.

Повече информация за Деня на водата: информация, постери, брошура

Последно променена в Понеделник, 22 Март 2021 08:01
Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия