За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 91 проверки през март

Експертите  на РИОСВ-Русе извършиха 91 проверки, съответно  56 планови и 35 извънредни на 88 обекта от контролираната територия. В рамките на осъществения контрол са дадени 26 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони са съставени 10 акта, като 5 от тях са на физически лица, непредставили справки за изкупените количества билки през изтеклата година.

Директорът на РИОСВ-Русе Атнатоли Станев е издал 5 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 450 лв.

През месец март 2021 г. не са налагани, спирани, отменяни и възобновявани текущи месечни санции. Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 20 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 11 054,55 лв. 

През месец март са преведени 5 402, 87 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през февруари, най-голяма сума през месец март е преведена на община Разград в размер на 5 168, 70 лв.

Предвид извънредната епидемична обстановка и големия брой заболели служители, проверките на място са ограничени.

Пълният текст на месечната справка е публикуван на интернет старницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия