За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Не са установени нарушения в находищата на два защитени растителни вида в област Русе

При проверка от тази седмица експертите на РИОСВ-Русе не установиха нарушения на режимите в заповедите за обявяване на две защитени територии, опазващи растенията кримска какула (Salvia scabiosifolia) и обикновен сладник (Glycyrrhiza glabra).  При обхода на терен не са констатирани посегателства върху растенията, както и следи от човешка дейност.  

ЗМ „Естествено находище на кримска какула“ се намира в землището на с. Полско Косово (Община Бяла). Екземплярите от вида са във фаза след цъфтеж, като са образували семенни кутийки. Проективното покритие е високо по каменистите склонове на местността. Кримската какула фигурира в Червената книга на България в категорията „рядък” и попада в приложенията на Закона за биологичното разнообразие. Освен в защитената територия, степният застрашен рядък вид се среща и на п-в Крим.

Находището на обикновен сладник се намира в с. Белцов (Община Ценово). Констатирано е добро биологично състояние на вида, във фаза преди цъфтеж. Растенията са свежи със средна височина 50-110 см, с плътност 3-5 екземпляра на квадратен метър. Защитената местност е заета с гъста дървесна и храстовидна растителност, като сладникът е концентриран на отделни петна.

Контролът върху находищата на защитените растителни видове се извършва веднъж годишно или по сигнал за посегателства/ стопански дейности. През последните години в защитените местности с предмет опазване на редки растителни видове  не са констатирани нарушения, които водят до увреждане на популациите им.

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия