За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съвместна проверка не установи промишлен източник на замърсяване на въздуха в Западна промишлена зона на Русе

Експерти на РИОСВ-Русе и представител на общината извършиха днес съвместна проверка в Западна промишлена зона във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на въздуха.

При обход и наблюдение по ул. „Света Петка“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“,  ул. ‚Антим I-ви“, ул. „Македония“ и бул. „Трети март“ не е установено наличие на миризми. В района на ул. „Св. Димитър Басарбовски“, под Сарайския мост се извършват строително-ремонтни дейности по проекта, свързан с изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежащата канализационна  мрежа.

При преминаване на моторни превозни средства  през горепосочения участък, поради сухото време и струпаните на място инертни материали, както и извършваните изкопни дейности се вдигат облаци прах. Визираният участък съвпада като местоположение с изпратения снимков материал в сигнала.

На Община Русе, която е възложител на проекта, e дадено предписание  за предприемане на мерки за недопускане на запрашаване при  ремонтните дейности, съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух.  

Последно променена в Петък, 09 Юли 2021 17:33
Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия