За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Отрицателни са взетите проби за наличие на генетично модифицирана ДНК на територията на РИОСВ-Русе

Всички проби, взети от листна маса на царевица, пшеница и рапица от опитните полета в гр. Русе и  с. Бръшлен (област Русе) и гр. Лозница (област Разград) са без наличие на генетично модифицирана ДНК. Пробите са взети в началото на месец юни от представители на Изпълнителна агенция по околна среда и са изпитвани в акредитирана за целта лаборатория.

Пробовземанията се извършват ежегодно - по план и извънредно - по сигнали. Целта  е да се спазват изискванията на специализирания Закон за генетично модифицираните организми, съгласно който на територията на страната е забрането използването на ГМО-култури и освобождаването им в околната среда.

До настоящия момент на контролираната от РИОСВ-Русе територия не са констатирани нарушения на специализираното законодателство.

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия