За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 139 обекта през юли

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха  150 проверки на 139 обекта през месец юли, като от тях  96 са  планови, а 54 – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 47 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. 

През юли за установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 5 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 5 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 1 600 лв.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 4 800  лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 1 299,23 лв. 

От получените суми през юни, през месец юли са преведени 20 531,86 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Най-голяма сума през месец юли е преведена на община Русе в размер на 15 044, 80 лв.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през юли е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия