За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе провери изпълнението на мерките в програмата на брикетната фабрика в Русе

Извънредна проверка на РИОСВ-Русе с представител на общината е осъществена на дружеството „Автоман“ ЕООД, стапанисващо брикетната фабрика в Източна промишлена зона (ИПЗ) на град Русе. Целта на упражнения контрол е изпълнението на представената от дружеството план-програма, със заложени мерки,  за недопускане резпространението на неорганизирани емисии от дейността му.  До изготвянето на програмата се стигна след извънредна проверка на брикетната фабрика през април по жалба на фирми за запрашаване на въздуха.

При проверката на терен е установено, че по-голяма част от дейността на площадката, свързана с отделянето на  неорганизирани прахови емисии, е изнесена в района на Пристанище „Русе-Изток“. Там са инсталирани съоръжения за директен експорт на готовата продукция. Преасфалтирана е част от площадката в ИПЗ и  е сключен договор с фирма за почистване на откритите складови площи.

Предстои да се изгради съоръжение за измиване на превозните средства, с цел предотвратяване замърсяването на пътната настилка в района. Тази мярка следва да се изпълни до началото на месец октомври.  Контролът върху дейността на „Автоман“ ЕООД продължава.

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия