Печат на тази страница

РИОСВ-Русе извърши извънредна проверка по сигнал за оцветени води в Русенски Лом

РИОСВ-Русе извърши извънредна проверка по сигнал за изтичане на бели води в реката, при Сарайския мост. Проверката установи изтичане на оцветени в бяло води в р. Русенски Лом, при колектор „Трети март“, в Западна промишлена зона на гр. Русе. Причината е почистване на площадката на „Брани 90“ – ООД.

Сигналът е постъпил на 27 август в инспекцията чрез тел. 112. Извършена е незабавна проверка на място, с представител на „ВиК“ ООД-Русе. При огледа на място е установено изтичане на оцветени в бяло води, вливащи се в реката. Отваряни са ревизионните шахти по протежението на канализацията. На площадката на „Брани 90“ ООД, е установено същото оцветяване на водите, преди включването им в градската канализация. По информация на управителя, същия ден е извършвано почистване на площадката.

Дружеството е с предмет на дейност производство на хартиени шпули и кори за яйца. В производството се влагат отпадъци от картон и хартия, за което  „Брани 90“ ООД има издадени разрешителни документи за дейности с отпадъци.

На управителя на фирмата са дадени две предписания – незабавно да преустанови изтичането на производствените отпадъчни води в канализацията и да представи в РИОСВ-Русе договор с „ВиК“ ООД- Русе за заустване на производствени води в градската канализация.

Предстои да се предприемат административно-наказателни мерки.

Оценете
(0 гласа)