За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Почистени са двете екопътеки в резерват „Бели Лом”

Двата пешеходни туристически маршрута в резерват „Бели Лом” са почистени от растителност, с което е осигурена проходимостта им за пешеходци. Пътеките са регламентирани със Заповед РД – 377/29.03.2005 г. на Министъра на околната среда. Съгласно Закона за защитените територии в резерватите е позволено преминаването на посетители по маркирани пътеки, без отклоняване от маршрута. Целтта на тази разпоредба е да осигури възможност на любителите на природата да практикуват познавателен туризъм.  

През 2014 г. са изградени беседки, маси и пейки по двете пътеки -  м. „Изток чешма” - хижа „Кривня” и м. „Изток чешма” - м. „Кривненски път”. Поставени са  информационни табла.

Резерватът  „Бели Лом” е единствената защитена територия  от тази категория, в трите области, контролирани от РИОСВ-Русе. За него важат разпоредбите на Закона за защитените територии, които забраняват всякакви дейности, с изключение на пешеходен туризъм, охрана и научни изследвания. Ловуването, събирането на гъби и билки, дърводобив и др. са абсолютно забранени.

Повече информация за защитената територия може да бъде намерена на адрес: https://www.riosv-ruse.org/zashtiteni-teritorii/informatziya-za-zt-na-teritoriyata-na-riosv/16149-rezervat-%E2%80%9Ebeli-lom%E2%80%9D

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия