Печат на тази страница

Не са регистрирани превишения на нормата за фини прахови частици през октомври в Русе

Няма отклонения от нормата за фини прахови частици 10 микрона през месец октомври в Русе. Това сочат данните от месечната справка,  от станцията за непрекъснат контрол на качеството на атмосферния въздух АИС „Възраждане“, разположена в централните части на града. 

За град Силистра са регистрирани 4 минимални отклонения от нормата (50 µg/m3).

От началото на годината до края на октомври, според справката за град Русе са отчетени 18 дни с превишения на този атмосферен замърсител. За същия период в гр. Силистра те са 58.

С понижаването на температурите и началото на отоплителния сезон се регистрират превишения на ФПЧ10.  През първите 15 дни на ноември,  АИС „Възраждане“ в Русе е регистрирала 7 дни с превишения на средноденощна стойност за ФПЧ10 (50 µg/m3), като най-високата  стойност до момента е  74,7 µg/m3,  отчетена на 8 ноември.

За задържането на този атмосферен замърсител освен приноса на битовото отопление допринасят и метеорологичните условия – наличие на мъгла, безветрие и температурни инверсии, пренос на въздушни маси с прахови частици от Сахара, които  обуславят недоброто му разсейване.

Месечната справка за нивата на ФПЧ10 се публикува на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/mesechna-spravka-za-nivata-na-fpch10, а тази  за средноденощните нива на фини прахови частици ежедневно на адрес: https://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/srednodenoshtna-kontzentratziya-na-fpch10

Оценете
(0 гласа)