Печат на тази страница

Дружество от Източна промишлена зона в Русе ще бъде санкционирано за горене на отпадъци

Дружество от Източна промишлена зона в Русе  ще бъде санкционирано за горене на отпадъци

Дружество, извършващо дейност - производство на матраци, в Източна промишлена зона на град Русе ще бъде санкционирано за изгаряне на отпадъци  от производството. Експертите на РИОСВ-Русе са констатирали нарушението миналата седмица при извънредна проверка по сигнал гражданин за черен дим, отделящ се от комина едно от халетата.

При оглед на площадката, както и на двете котелни помещения е установено изгаряне на отпадъци-картонени шпули. До котлите са били подготвени за изгаряне цели и начупени дървени палети.

Дружеството не притежава разрешителен документ за изгаряне на отпадъци. За отпадък – дървени палети не е извършена класификация на отпадъците, съгласно изискванията на специализирана наредба.

Изгарянето на отпадъци представлява нарушение на Закона за управление на отпадъци, за което на дружеството ще бъде съставен акт.

На законовия представител са дадени  предписания:  да преустанови изгарянето на отпадъци, както и да проведе необходимите процедури по Закона за управление на отпадъците – за класификация на отпадъците и водене на отчетност, а по  Закона за чистотата на атмосферния въздух – да представи досиета на климатичните инсталации, информационни листи за безопасност и да напарви регистрация за употребата на летливи органични съединения.  

Оценете
(0 гласа)