За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Директорът на РИОСВ-Русе издаде 16 наказателни постановления за над 100 000 лева през декември миналата година

Директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев издаде 16 наказателни постановления, с които физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 101 450 лв. през месец декември.  

За неизпълненние на условия, записани в комплексните им  разрешителни са наказани две дружества – съответно „АДМ Разград“ ЕАД, гр. Разград с 60 000 лв. и „Емакс“ ООД, гр. Силистра с 10 000 лв. В нарушение на Закона за опазване на околната среда са санкционирани 3 юридически лица, а на Закона за управление на отпадъците също 3 дружества.

„Полибитум“ ЕООД, гр. Русе и „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД, гр. Русе са с наказание от по 2000 лв. затова, че дружествата не са осигурили  незабавен достъп до производствените  площадки за извършване на проверка.

През месец декември 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили общо  65 проверки, от които планови 11 бр. и 54 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 30 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

 През декември за нарушение на Закона за защитените територии е съставен 1 акт на физическо лице за извършване на неразрешени дейности на територията на ПР „Сръбърна“.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 4 000  лв. и по еднократни и текущи санкции– 11 516,27 лв.  От получените суми през месец ноември 2021 г., през месец декември са преведени 31 963,43 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Най-голяма сума през месец декември е преведена на община Тутракан в размер на 18 728, 10 лв.

Пълният текст на месечната справка за месец декември 2021 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия