За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Мобилната станция не регистрира отклонения от нормите на атмосферните замърсители в град Разград

Мобилната автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда не регистрира отклонения от нормите за атмосферни замърсители в град Разград,  сочат данните от протоколите. Станцията е извършвала непрекъснат мониторинг в централните части на града, във втората половина на август, в рамките на 13 денонощия, проследявайки нивата на – фини прахови частици 10 микрона, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и сероводород. 

Това измерване е съгласно предварително утвърден график и е представително за летния период. До края на година ще бъде осъществен още един цикъл от измервания.

Мобилната станция на ИАОС в момента извършва последното измерване за годината в ОУ „Ангел Кънчев“ в град Русе.

Оценете
(0 гласа)

Галерия