За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 16 акта през декември

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 16 акта за административни нарушения през декември.

Шест от тях са на „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД за нарушения, установени при комплексна проверка на двете дружества в предходни месеци. Останалите актове са съставени на физически и юридически лица за нарушения на Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух. Директорът на РИОСВ-Русе и издал 7 наказателни постановления на обща стойност 28 100 лв. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗААН) са сключени  шест споразумения. С този инструмент се дава възможност на нарушителите да заплащат 70% от наложените санкции, което повишава събираемостта им.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции, са 3354,15 лв., по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 17 298,68 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 2275 лв. От структурите на Национална агенция по приходите през декември са преведени 1354,15 лв. по наказателни постановления.

Общият брой на проверките през декември е 46, от които – 14 са планови, а 32 – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 12 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Във връзка с постъпили сигнали и жалба относно дейността на Складова база за съхранение и търговия с въглища в Русе е извършена извънредна проверка на място. Не са установени нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Операторът на площадката е предприел технически мерки за ограничаване на праховите емисии при разтоварване на въглища.

Проверено е изпълнение на предписание по сигнал от ноември за преобърната цистерна с изтекъл битум в района на с. Писанец, община Иваново. При проверката е констатирано, че е извършено почистване на замърсения район.

Спасени са двойка лебеди в безпомощно сътояние, открити в жилищна  зона на Русе. Птиците успешно са изпратени в Спасителния център в Стара Загора. По преценка на специалистите двойката лебеди след дни са освободени в Бургаския езерен комплекс.

Последно променена в Понеделник, 09 Януари 2023 14:51
Оценете
(0 гласа)

Галерия