За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съставен е акт на кооперацията в с. Тръстеник за високи нива на шум

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на Производствена кооперация (ПК) „Зора“ в с. Тръстеник, община Иваново. Нарушението е установено при извънредни проверки след постъпили сигнали от жители на населеното място. Повишените нива на шум в околната среда са причинени от работата на зърночистачната машина, което е установено чрез измерване, извършено от  Регионална лаборатория – Русе към ИАОС.

На председателя на кооперацията са дадени предписания да предприеме необходимите мерки за намаляване нивата на шум в околната среда и запрашаването на въздуха при обработката на зърнени култури. Предстои последващ контрол за спазване на дадените предписания.  

Оценете
(0 гласа)

Галерия