За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Четири денонощия с превишени норми на фини прахови частици са отчетени през декември в Русе

През декември са регистрирани четири денонощия с превишена средноденонощна норма за фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) в гр. Русе. За същия период в Силистра е отчетено само едно денонощие с превишение на същия атмосферен замърсител. Това сочат данните от месечна справка за нивата на фините прахови частици, която се публикува на интернет страницата на РИОСВ-Русе.

В годишен план Автомачичната измервателна станция „Възраждане“ в Русе е регистрирала общо 31 дни с превишения на средноденощната норма (СДН) за ФПЧ10, с  което е спазено изискването за максимален брой превишения на СДН на ФПЧ10 до 35 денонощия на година. Средногодишната концентрация (СГК) на ФПЧ10 за гр. Русе през 2023 г. е била 30,4 μg/m3, което е под заложената норма от 40 микрограма на кубичен метър (μg/m3). Спазена е и средногодишната норма за фини прахови частици 2.5 микрона, като е отчетена  средногодишна концентрация 15 микрограма на кубичен метър при норма 20 μg/m3.

 Предстои да се извърши анализ  съгласно разработена Методика за определяне на превишенията на пределно допустимите стойности на ФПЧ10, които се дължат на емисии от природни източници – пустинен прах и трансграничен пренос, с което вероятно ще се намали броя на превишенията на фини прахови частици на годишна база.

По данни от АИС „Възраждане“ трайно ниски концентрации са регистрирани в Русе по показатели бензен и азотен диоксид, с което са спазени законовите изисквания.  

           

Месечните справки за нивата на фините прахови частици се публикуват на адрес: https://www.riosv-ruse.org/mesechna-spravka-za-nivata-na-fpch10 

Оценете
(0 гласа)

Галерия