За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Нови вековни дървета са обявени за защитени в землището на Русе

Общо 18 нови вековни дървета, растящи в землището на град Русе са обявени за защитени със заповед на министъра на околната среда и водите. Широколистните дървета са на възраст от 120 до 300 години, като 11 от тях са от вида космат дъб (Quercus pubescens), а 7 са зимни дъбове (Quercus petraea). Инициативата за обявяването им е на Сдружение „Здравец”.

Вековните дървета по смисъла на Закона за биологичното разнообразие са защитени обекти. За тях грижа полагат собствениците на имотите, в които се намират. Новообявените вековни дърветата се намират в горски масиви, стопанисвани от Държавно ловно стопанство  „Дунав” – гр. Русе.

Експертите на РИОСВ-Русе осъществяват периодичен контрол за биологичното им състояние, като измерват обиколката, височината, оценяват наличие на хралупи, изсъхнали клони, отчита се наличие на човешка намеса или умишлено увреждане.

Територията на инспекцията е богата на вековни дървета. Най-старите сред тях са 5 зимни дъба на възраст над 800 години, намиращи се в землището на град Исперих. Най-многобройни са летните дъбове. Наличието на толкова стари растителни видове е доказателство за това, че в миналото тези територии са били покрити с обширни широколистни дъбови гори. Сред защитените дървета се срещат видовете зимен дъб, благун, полски бряст, бяла черница и др.

Оценете
(0 гласа)

Галерия