За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Позиция на РИОСВ - Русе

РИОСВ-Русе изразява следната позиция във връзка с твърдения екосдружението „Дишай, Русе“ в медии и социални мрежи:

Сигналът до Главна дирекция ,,НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ”, сектор ,,Престъпления против околната среда и дивата природа”, е за лица, които системно подават неоснователни сигнали за замърсяване на атмосферния въздух в Русе.

В интернет пространството част от гражданите водят активна агитация за масово подаване на сигнали към РИОСВ - Русе. В резултат през втората половина на миналата година се установи, че определени лица подават сигнали и жалби до повече от 5 институции, вкл. и до РИОСВ-Русе, а след това всяка от тях отново ги препраща към инспекцията. Само за периода август-декември в РИОСВ - Русе са получени и обработени 2510 сигнала, от които 1999 са само за Русе.

Екипът на РИОСВ – Русе разглежда всеки отделен сигнал детайлно, извършвайки прецизни проверки в съответствие с изисквания на екологичното законодателство. Нито един сигнал не се пренебрегва, по всеки се извършат десетки действия, за да се установи дали е основателен или не. По тези причини затрупването на инспекцията с неоснователни и повтарящи се сигнали възпрепятства ефективната контролна дейност на институцията, което не е в интерес на гражданите на Русе.

Оценете
(6 гласа)

Галерия