За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експерти на РИОСВ-Русе провериха сигнал за пожар в ЗМ „Калимок - Бръшлен“

Експерти на РИОСВ - Русе извършиха извънредна проверка по сигнал за пожар в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“, в землището на с. Нова Черна, Община Тутракан в събота. Сигналът е постъпил в следобедните часове, като пожарът е установен от оператора на системата за видеонаблюдение на колонията на къдроглавия пеликан.

Екип на РСПБЗН-Тутракан е предприел необходимите мерки за потушаването на пожара. Експертите на инспекцията на място са установили горящи тръстикови масиви в няколко огнища, отдалечени приблизително на километър от колонията на защитения вид. Към настоящия момент не е възможно да се направи оценка на засегнатите площи, поради недостъпност до терените.

Оценете
(0 гласа)

Галерия