За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Не са установени нови разливи на торови маси край Писанец

Няма нови разливи на течни и твърди торови маси  в дерето и към река Бели Лом от свинекомплекса край с. Писанец. Това установиха вчера при съвместна проверка експертите на РИОСВ-Русе и Областна дирекция по безопасност на храните – Русе, извършена  по сигнали на граждани.  При проверката с  GPS е измерена приблизителната площ на замърсената земна повърхност, която е около 600 m 2

По информация от собственика на обекта разливът е причинен от скъсана дига на лагуната за съхранение на торови маси при почистване на съоръжението в началото на март. Вследствие на това фракцията е преминала гравитачно през отводнителния  канал на селото и е заляла неизползваеми земеделски земи, собственост на община Ветово.  Към момента на проверката остатъците от торовите маси от дефектиралата лагуна са  преместени в съседната клетка, а дигата на компроментираното съоръжение е надградена с около 2 м.

На собственика на свенекомплекса за интензивно отглеждане на животни са дадени предписания да внесе писмени обяснения в инспекцията за възникналия инцидент, както и да не допуска бъдещи разливи. За причиненото замърсяване на терените ще му бъде съставен акт.      

Оценете
(0 гласа)

Галерия