За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Пренос на прахови частици от Сахара превиши нивата на фини прахови частици в Русе

Пренос на прахови частици от Сахара превиши нивата на  

фини прахови частици в Русе

 

Станциите за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух в гр. Русе са отчели превишения на нормата за фини прахови частици 10 микрона в град Русе на 1 април. Отчетено е превишение от 2.1 пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър. Вероятната причина е пренос на прах от Сахара. Останалите следени показатели, в т.ч. органични замърсители са в рамките на заложените в законодателството норми. Очаква се промяна в климатичните условия и западен вятър да изчисти атмосферата над РБългария от праховите частици в следващите дни.

Данните за качеството на атмосферния въздух се пубиликуват ежедневно на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/

Оценете
(0 гласа)

Галерия