За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Само две денонощия с фин прах в Русе през март

Автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух „Възраждане“, разположена в центъра на Русе,  е регистрирала две денонощия с минимални превишения по показател фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) през март.  Това сочат данните от месечна справка за нивата на ФПЧ, която се публикува на интернет страницата на РИОСВ-Русе. За същия период в Силистра не са отчетени превишения. Нивата на останалите следени атмосферни завърсители са трайно ниски през март.

 Средномесечната концентрация на ФПЧ10 за Русе  е била 31,05 μg/m³, която е постоянна от началото на календарната година. Превишенията са регистрирани на 8 и 28 март, като вероятно се дължат на пренос на пясък от пустинята Сахара. Съгласно нова методика на Изпълнителната агенция по околна среда превишенията, дължащи се на този природен феномен, се приспадат от общия брой превишения на нормите за фин прах. Така например, през миналата година за град Русе са регистрирани 31 дни с превишения, като от тях 5 денонощия се дължат на пренос на въздушни маси. С това превишенията на този атмосферен показател в Русе стават 26, с което е спазено законовото изискване за максимален брой превишения по този показател на годишна база – 35 дни.

Оценете
(0 гласа)

Галерия