За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Приключи първото за годината планово измерване на качеството на въздуха в Разград

Мобилната автоматична станция (МАС) за контрол качеството на атмосферния въздух на ИАОС приключи първото за тази година измерване в Разград. Станцията е била разположена в двора на детско заведение, на ул. „Камчия“ № 1, като извърши непрекъснати измервания в рамките на 13 денонощия, в периода от 21 март до 2 април.

Отчетено е само 1 превишение по показател фини прахови частици 10 микрона, регистрирано на 1 април. МАС измерва в Разград стандартните атмосферни замърсители съгласно екологичното законодателство, както и нивата на сероводород. Техните стойности са в норма.

Резултатите от контрола на качеството на атмосферния въздух ще бъдат предоставени на общината и  Регионална здравна инспекция-Разград.

Оценете
(0 гласа)

Галерия