За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Проверка в извънработно време е извършена на „Оргахим Резинс“ АД

Екип от РИОСВ - Русе, в който се включи и директорът на инспекцията Анелия Николова, извърши проверка вчера, в извънработно време, на „Оргахим Резинс“ АД. Причината за извънредния контрол са постъпилите сигнали през деня за миризми, характерни за производството на дружеството, от района на Транспортна болница, Кейовата част, в т. ч. и Градската пречиствателна станция на Русе.

Потърсено е съдействие от „ВиК“ Русе ООД - оператор на канализационната система,  за ревизия на шахтите по колектор „Трети март“. Силна миризма е усетена в началото на площадката на дружеството, до бившия завод „Дунавска коприна“, в двете шахти, разположени успоредно на пътното платно, отвеждащи битово-фекалните, дъждовните и охлаждащите води от производството.  

При проверка на Локалната пречиствателна станция (ЛПСОВ) е установена концентрирана миризма на разтворител. При ревизия на приемната шахта експертите са констатирали наслагвания на органични масла, използвани при производството на смоли. Взети са проби от лаборант на ВиК дружеството. Проследен е потокът на отпадъчните води, като в шахта преди събирателната е констатирана същата субстанция. От там също са взети проби, които ще се изпитват в лабораторията на „ВиК“ ООД - Русе.

РИОСВ - Русе ще продължи да осъществява стриктен контрол на двете дружества.

Оценете
(0 гласа)

Галерия