За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Оператор с комплексно разрешително в Русе е санкциониран за разпространение на миризми

Директорът на РИОСВ - Русе Анелия Николова санкционира „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД с 250 000 лв. за неизпълнение на условие в комплексното разрешително на дружеството. Наказателното постановление (НП) е връчено днес на законовия представител на дружеството.

Нарушението е установено на 9 април, когато в периода от 19:47 ч. до 23:00 ч., в инспекцията са постъпили 43 сигнала чрез зеления телефон, контактната форма на интернет страницата и електронната поща на РИОСВ - Русе, както и в МОСВ. Всички сигналоподатели от кварталите „Възраждане“, „Здравец“ и централна градска част на Русе,  са съобщили за миризма на „изгорял бакелит“, характерна за дейността на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД. Данните от пункта за собствен мониторинг, разположен на територията на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД за този период показват високи стойности по показатели р-крезол и нафтален (над максимално еднократните концентрации за тези показатели, определени в Наредба № 14/1997 за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места). Съставен е акт за установяване на административно нарушение в отсъствие на законовия представител на дружеството.

Размерът на наказанието е определен на база тежестта на нарушението, с оглед засегнатите обществени отношения, свързани с опазване на околната среда, защита живота и здравето на хората и предотвратяване настъпването на опасности и щети за обществото при изменение в качеството на атмосферния въздух, както и предишно нарушение от същия характер. 

Наказателното постановление може да бъде обжалвано в законовоопределения срок  или сумата на имуществената санкция да бъде заплатена в размер на 80 на сто в 14-дневен срок след връчването на наказателното постановление.

РИОСВ - Русе работи активно за разрешаването на проблема с миризмите, които се идентифицират с дейността на дружеството. Проведени са срещи, включително и днес, на които са обсъдени проблемните участъци от производството и са набелязани мерки за тяхното отстраняване.  

Оценете
(0 гласа)

Галерия