За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ - Русе: Зачестяват случаите на ненужна помощ спрямо животни

В РИОСВ-Русе зачестяват сигналите, при които се установява, че граждани предприемат мерки по „оказване на помощ“ на животни, които не са в безпомощно състояние. Само за месец в инспекцията са постъпили 5 сигнала за животни - за костенурки и таралежи, които са намерени в паркове или междублокови пространства и са преместени или освобождавани.

Законът за биологичното разнообразие категорично забранява всякакви форми на умишлено улавяне или преместване, освобождаване или обезпокояване на защитени видове животни, особено през размножителния им период.

Срещата с таралежи и по-рядко костенурки в градска среда не е необичайно явление, тъй като те живеят в близост до обитавани от хора места като селскостопански дворове, предградия, градини, паркове, гробища. Своеволната грижа за животното невинаги е най-доброто, което може да се направи за него. Обикновено през пролетта, лятото и до ранна есен, е много вероятно да бъде преместен женски таралеж, който има малки, които ще останат без майка. Екоинспекторите призовават гражданите да се обаждат в инспекцията или близкото горско/ловно стопанство при намерен защитен животински вид.

Специалистите от Спасителния център за диви животни са изготвили нарочна инструкция, в която подробно са описани стъпките, които следва да се предприемат при намиране на бедстващ екземпляр. Тя е публикувана на интернет страницата на инспекцията на адрес: https://www.riosv-ruse.org/signali/11644-kakvo-da-napravim-kogato-namerim-bedstvashto-zhivotno

Оценете
(0 гласа)

Галерия