За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Комисия определи границите и режимите на дейности в бъдеща защитена местност в Русенско

Днес в кметство с. Басарбово е проведена комисия за разглеждане на предложението на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН за обявяване на нова защитена местност „Басарбовски степи”. Тя цели опазването на находищата  на консервационно значими растителни видове - Ковачев зановец (Chamaecystisus kovacevii) и Ангелова метличина (Centaurea angelescui), в землището на с. Басарбово, община Русе, област Русе.

В комисията участваха представители на Областна администрация - Русе, общината, Областна дирекция „Земеделие” - Русе, Регионална дирекция по горите – Русе и РИОСВ - Русе. Комисията разгледа предложението за обявяване на ЗМ, внесено от доц. д-р Стоян Стоянов, представител на ИБЕИ-БАН, определи площта й - 30 ха, както и режимите за опазване на растителните видове.

Двата вида - Ковачев зановец (Chamaecytisus kovacevii (Velen.) Rothm.) и Ангелова метличина (Centaurea angelescui Grinţ.), са уязвими от обрастването на тревните съобщества с храстова растителност. Ковачевият зановец е български ендемит, кръстен на русенския ботаник Васил Ковачев, работил като учител в региона през периода 1900-1905 г.

Ангеловата метличина е съобщена от доц. д-р Стоянов  като нов вид за българската флора през 2017 г. До момента е известен в България с единствено находище на левия долинен склон на река Русенски Лом, южно от с. Басарбово. Видът е включен в Червените книги на Румъния и Молдова, като се съобщава за изчезнал в северната ни съседка.

Комисията ще предложи на Министъра на околната среда и водите да издаде заповед за обявяване на защитена местност „Басарбовски степи” съгласно Закона за защитените територии.

Снимки: доц. д-р Стоянов, 

Ковачев зановец и Ангеловата метличина 

Ковачев зановец Chamaecytisus kovacevii Velen. Rothm. 2 Ангелова метличина Centaurea angelescui Grinţ. 1
Последно променена в Четвъртък, 13 Юни 2024 06:48
Оценете
(0 гласа)

Галерия