За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Мобилната станция не отчете превишения на нормите на атмосферните замърсители в Разград

Мобилната автоматична станция (МАС) за контрол качеството на атмосферния въздух на ИАОС не отчете превишения на нормите на атмосферните замърсители в Разград при второто за годината измерване. Станцията е била разположена в двора на детско заведение, на ул. „Камчия“ № 1, като извърши непрекъснати измервания в рамките на 13 денонощия, в периода от края на май до първата половина на юни.

МАС измерва в Разград стандартните атмосферни замърсители съгласно екологичното законодателство, както и нивата на сероводород. Техните стойности са в норма.

Резултатите от контрола на качеството на атмосферния въздух ще бъдат предоставени на общината и Регионална здравна инспекция - Разград. До края на годината ще се проведат още две планирани измервания.

Оценете
(0 гласа)

Галерия