За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4543/23.12.2015 г.

  • 05 Януари 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 4543/23.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на площадков газопровод” с местоположение от УПИ V-832пп до УПИ X-1294, кв. ИПЗ в землището на гр. Русе, община Русе

България в Юнеско

Галерия