За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 514/26.02.2016 г.

  • 26 Февруари 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 514/26.02.2016 г., относно ИП/ПП за „Двуетажна обществено обслужваща сграда (I етаж - кафетерия, смесен магазин; II етаж - фирмени офиси), покривна фотоволтаична централа за собствени нужди 30kWt” с местоположение имот с номер 027182 в землището на гр. Исперих, община Исперих

България в Юнеско

Галерия