За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 722/16.03.2016 г.

  • 16 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 722/16.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на водопроводи в Ж.К. „Орел”” в землището на гр. Разград, община Разград

България в Юнеско

Галерия