За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 770/24.03.2016 г.

  • 24 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 770/24.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на водопровод Ф400 мм етернит с полиетилен висока плътност Ф400/10 с дължина 340 м по ул. „Згориград”, гр. Русе, II етап”

България в Юнеско

Галерия