За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 775/24.03.2016 г.

  • 24 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 775/24.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща сграда за обособяване на склад за печатарски машини и материали” с местоположение имот с номер 00895.502.591 в землището на с. Айдемир, община Силистра

България в Юнеско

Галерия