За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 924/07.03.2016 г.

  • 07 Март 2016 |

Съобщение за инвестиционно предложение за "Изграждане на Специализиран комплекс за отглеждане и преработка на гъба Кладница" с местоположение: идентификатор 61710.505.179 по КК и КР на гр. Разград  

България в Юнеско

Галерия