За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 776/24.03.2016 г.

  • 24 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 776/24.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация” с местоположение имот с номер 63427.2.389 в землището на гр. Русе, община Русе

България в Юнеско

Галерия