Печат на тази страница

Писмо до възложителя с изх. № 782/24.03.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 782/24.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция SLS0075.A000” с местоположение имот с номер 020067 в землището на с. Ветрен, община Силистра